#Tingvoll.net
      Et lite sted midt i verden!

#Tingvoll.net skal være reklamefritt, gratis og fritt for nettroll!  cool

Her kan du lese nyheter fra avisene rundt Tingvoll. (NB: Hvis det er pluss saker, så må du selv ha et gyldig abonnement).

Nyheter fra politiet, brann og trafikken finner du i menyen 110-175.
PS: Sidene er tilpasset mobiltelefon.

TK

RBNett

Aura Avis

Driva

NRK Møre og Romsdal

  • Sjå TV-sendinga
  • Ja til Gondolbane
    Rauma kommunestyre har sagt ja til at det kan byggast gondolbane til Nesaksla. Vedtaket blei gjort med 22 mot 5 stemmer. Gondolbana er kostnadsrekna til 280 millionar kroner og skal stå ferdig sommaren 2021. Det er private aktørar som skal bygge gondolbana mellom Åndalsnes sentrum og fjellet Nesaksla.
  • Sjå TV-sendinga
  • Sjå TV-sendinga
  • Skarpt brev til Helse Midt-Noreg
    Kommunestyret i nye Ålesund kommune stiller seg ifølgje Sunnmørsposten bak eit nytt brev til Helse Midt-Noreg der det blir hevda at Helse Møre og Romsdal blir nedprioritert i forhold til St.Olavs hospital. Brevet inneheld ei sterk uro over økonomien til Helse Møre og Romsdal, og det blir teke til orde for å investere i både moderne diagnostiseringsutstyr for kreftsjukdomar og utstyr for behandling av alvorlege hjarteinfarkt (PET og PCI). I brevet blir det hevda at det ikkje kan vere grunnlag for at St.Olavs hospital skal få 4 milliardar kroner meir i overføringar enn det Helse Møre og Romsdal får. I brevet blir det også vist til at St.Olavs hospital får 550 millionar kroner i særfinansiering av regionale funksjonar. Ålesund kommune ønskjer ei utgreiing av korleis bruken av desse pengane også kjem pasientar frå Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal til gode.

Aktivitetskalender

Del denne siden:

Logg inn