Miljøfaglig Utredning

Miljøfaglig Utredning er et privat konsulentsleskap som arbeider med utredninger og rådgivning om naturmangfold.

Beskrivelse

Vi arbeider både med grunnleggende kartlegginger av arter og naturtyper, forskning og utvikling, utarbeider små og store konsekvensutredninger, skjøtsels- og forvaltningsplaner, utarbeider veiledningsmateriell og holder kurs og foredrag.

Telefon og e-post til ansatte i avdelingen på Tingvoll:
Geir Gaarder: gaarder@fmu.no, 97978420,
John Bjarne Jordal: jordal@mfu.no, 91364212,
Mathilde Norby Lorentzen: lorentzen@mfu.no, 41442257

Adresse: Gunnars veg 10
Sted: 6630 Tingvoll
Telefon: 97021405
Søkeord
Naturmangfold, biologisk mangfold, konsekvensutredning, skjøtselsplan