Tingvoll Pensjonistforening referater

Medlemsmøte  i  Tingvoll pensjonistforening på Tingvoll Fjordhotell onsdag 12.juni 2024 kl.15.00.

Leder Lars Jostein Holten ønsket de 64 frammøtte velkommen til det siste møtet før sommerferien. Et spesielt velkommen til Viktor Gautvik som skal fortelle om KRIVI vev og Stian Vågen som skal synge for oss.

Peder Erling Guttormsen fikk først ordet for å orientere om bussturen til Åndalsnes og Trollstigen 25.juni. Det er fortsatt 12 ledige plasser i bussen.

Oddny Brevik las så diktet E Slåttateijå av Hans Hyllbakk. Etterpå sang vi den som allsang med Auden Osen ved pianoet.

Viktor Gautvik overtok så podiet for å orientere om KRIVI vev. KRIVI vev har akkurat fått Nordmørs-prisen som tildeles  vellykkede industritiltak. KRIVI vev er egentlig et industrieventyr. Navnet fikk det etter Kristine Hagen og Viktor Gautvik som var grunnleggere av bedriften.  Det startet i det små med innkjøp av en gammel vevstol og kalde og dårlige lokaler.  I 1998 fikk de et nytt eget moderne bygg på Saghøgda.

I 1988 kjøpte de en nyere maskin fra Gudbrandsdalen og det ble mer fart på produksjonen. Etter hvert ble det innkjøpt nye og topp moderne maskiner ,m.a. en fabelaktig knytemaskin. I 2015 kjøpte de inn Skandinavias mest moderne maskine. De kan nå veve hva som helst av produkter. I dag er 80% av salget bunadsstoff. Det er vanskelig å konkurrere på pris,  derfor satser KRIVI vev først og fremst på å holde topp kvalitet. Det har de lykkes med ved å ha en omsetning på 20 mill.kr og 20 ansatte.

Viktor Gautvik hadde med mange fine prøver på produkter de hadde laget. Det var imponerende å se.

Det var også imponerende å få kunnskap om hvilke salgsavtaler de har.

I 1993 leverte de 200m med stoff til et veggteppe i salen til FN´s Sikkerhetsråd samt avtale til å lever alt møbelstoffet de trenger. De har levert 700-800 meter med duker til representasjonsboliger til regjeringa. De leverer duker på 2,5 til 16meter til alle norske ambassader. Også til Slottet og Oslo rådhus er det levert duker. Til Statens vegvesen har de levert lyd-dempede tekstiler. På Saghøgda har de også et fabrikk-utsalg som er åpent alle hverdager.

Vi var alle mektig imponert over av hva KRIVI vev har fått til, og lederen  poengterte også i dette til slutt. Det ble også en synlig takk med blomster.

Før matpausen sang vi så sammen  ”Vi skal ikke sove bort Sommarnatta” og bordvers.

Til mat fikk vi servert pastasalat med masse tilbehør og is til dessert.

Etter pausen med loddsalg fikk vi så sangunderholdning av Stian Vågen. Han tok oss med på en musikalsk rundreise med gitar og nesten akrobatiske bevegelser. Han startet med ”Jenter som kommer, og jenter som går” og ”Til fjells for å jakte rein”. Så innom Trøndelag og Hans Rotmo til USA og Johnny Cash. En liten tur til Mexico av Lynni  Tveekrem og ”Storm” av Elg. Han avsluttet så med ”Lys og varme” av Åge Samuelsen og en frisk låt av Elvis.

Leder Lars takket for en skikkelig flott musikkopplevelse som satte liv i oss før sommerferien. Også en synlig takk med blomster. Til slutt takket så lederen for frammøtet og ønsket oss alle en god sommer.  Også en takk til hotellet for fint pynta sal og god mat. Neste møte blir onsdag 11.september. Helt til slutt sang vi sammen ”Fager kveldsol smiler” og ønske om vel heim!

Stein Fredrik Solli, sekretær.
_____________________
Medlemsmøte  i  Tingvoll pensjonistforening
på Tingvoll Fjordhotell onsdag 8.mai 2024 kl.15.00.

 Leder Lars Jostein Holten ønsket de 48 frammøtte velkommen til et hyggelig sosialt samvær sammen. Et spesielt velkommen til de som skulle underholde oss. Det ble også spesielt framheva at det er frigjøringsdagen for landet vårt etter 2.verdenskrig i dag.

Oddny Brevik fikk så ordet. Ho ville lese diktet:”Nordmørsminner” av Hans Hyllbakk. Han var fødd 8.mai 1898.  Oddny kan selv huske 8.mai i 1945. Da var ho 8 år. Spesielt husker ho godt at det var svært mange som samlast den dagen. Alle var svært glade og det var en helt spesiell glans i øynene til de voksne. Etter at diktet var lest, sang vi det sammen som allsang.

Gunnar Waagen fikk så ordet for å fortelle glimt fra historia til ”Tingvoll-ost” som feirer 20 år i år. Utgangspunktet for at det hele startet opp var at det nærmet seg et generasjonsskifte på Saghaug gard i Torjulvågen. Det hele startet på et lite bad i kjelleren og Tingvoll-ost ble etablert i 2003. I 2005 fikk de sølvmedalje i NM, og søkte ”Innovasjon Norge” om støtte. Der fikk de først avslag fordi de ikke ville samarbeide med en eksisterende butikk-kjede. De ønsket å være uavhengig av kjeder og grossister og satse på direktesalg. Det har vært målsettinga hele tiden fram til i dag.

Det ble bygd et eget gårdsmeieri i 2006 som ble påbygd i 2019.

Tingvoll-ost sine oster har vunnet en rekke med priser. Blåmuggosten ”Kraftkar”  vant i 2016 prisen som ”Verdens beste ost” i San Sebastian i Spania. Gunnar fortalte levende hvordan han opplevde dette personlig.

Grunnlaget for suksessen er at dyra har det godt og leverer melk av beste kvalitet . Det kreves også en stor innsats fra husdyrstell til det ferdige produktet. Noen må være der hele tiden. Han var også veldig glad for at han opplever stor positivitet fra bygdefolket.

Tingvoll-ost produserer i dag 4 oster:
”Mild mester” som er oppkalt etter Gunnar kirkebygger i Tingvoll. Han måtte være en svært smart og mild mester.

”Vismann” har fått navnet sitt etter prest Hans Tausan. Han drev gardsbruk også og lånte ut kyrne til bønder i Tingvoll. Han var også astrolog drev stjernekikking: En vis mann.  ”Edel Frue” har fått navnet sitt etter Fru Gro på Aspa på Nordmøre som var en edel frue. Blåmuggosten ”Kraftkar” er oppkalt etter en stor og sterk kar som voks opp også i Torjulvågen. Han var viden kjent for sin styrke.

Det ligger mye kunnskap bak det å utvikle slike gode oster. Mye lesing, studering og kursdeltaking. ”Tine” har også vært til god hjelp. I dag er det 17 fulle årsverk til virksomheten og 35 personer får feriepenger pga flere med deltidsstillinger.

Lederen takket Gunnar Waagen en interessant og engasjert framføring. Det er imponerende hva dere har fått til: Et 20-årig eventyr fra virkeligheten.

Det ble så tid for bordvers og matpause med svinesnitsel og sviskegrøt som smakte godt.

Etter pausen fikk så Ingvar Kvande slippe til med visesang knytt til mange bilder fra eldre tid. Ingvar voks opp ved fergeleiet på Halsa. Han fortalte også om slekta som kom fra Kvalsnesvika, ei lita veglaus bygd noe sør for Halsa sentrum. Vi fikk bilder og sang om gamle-ferga Raana I som gikk mellom Halsa og Kanestrøm, ei ferge som tvilsomt var sjødyktig nok for dette sambandet. Videre ble det sanger om ”Svartebørsen`s direktør”, om tobakk og spesialmiks, om fest i Valsøyfjorden og en spesiell bukkevise.

Ingvar Kvande fikk så takk og godord for en humoristisk visekonsert også med en blomsterhilsen.

Peder Erling Guttormsen som sitter i turnemnda orientert om  en mulig dagstur med buss til Alnes fyr. Han fikk positiv tilbakemelding på det, slik at det jobbes videre for å få til dette. Før påmelding sender lederen ut en SMS til alle medlemmene.

Det ble også tid for trekking av lynutlodninga.

Neste medlemsmøte blir på hotellet onsdag 12.juni kl.15. Da kommer Victor Gautvik fra KRIVI vev og sang og musikk ved Stian Vågen.

Lederen takket for frammøtet  og for mye fin underholdning. Også en takk til hotellet for god tilrettelegging og god mat. Vel heim!

Stein Fredrik Solli, sekretær.

_______________________
Medlemsmøte  i  Tingvoll pensjonistforening
på Tingvoll Fjordhotell onsdag 10.april 2024 kl 15.00.

Leder Lars Jostein Holten ønsket de 62 frammøtte velkommen, medregnet de som skulle underholde oss. Han orienterte om opplegget for dagen før vi sang sammen ”Alle fugler små de er ”  med Auden Osen ved pianoet.

Helge Hegerberg fikk så ordet med foredraget han kalte ” Fiske, Frei og Håkon den godes landskap”.  ”Fiske” viser til arkitekten og maleren Nils Fiske som har tegna svært mange gårdsbruk. Han har også fått kongens fortjenestemedalje for dette arbeidet.  Axel Fiske var også en kjent maler, spesielt landskapsmotiver fra Møre og Romsdal. Han var ordfører på Frei i 10 år fram til han døde i 1959.

Håkon den gode var den første kongen som prøvde å innføre kristendommen i Norge. Han var sønn av  Harald Hårfagre og vart oppdratt som kristen og fikk utdanning hos kong Adelstein i England.  Selv om han var Norges konge, så utførte han kongegjerninga si i hovedsak på Vestlandet. Han budde lenge på Bjerkestrand kongsgard på Frei som i dag heter Viken gård. Han var mye i konflikt med trønderske jarler. Arkeologiutgravinger hjelper oss til å finne mange interessante opplysninger om overgangen fra hedenskapet til kristendommen. Slaget på Rastekalv ved Frei kirke skjedde i 955 mellom Håkon den gode og Eirikssønnene. I 1955 var det et tusenårsjubileum for dette slaget med stor feiring der både kong Håkon og kronprins Olav var til stede. Det var flere som kunne minnes dette jubileumet.

På 900-tallet var det en storhetstid på Nordmøre. Bare på Tingvoll var det 60 store bondegarder. Mye tyder på at kristninga av landet vårt kom først til Nordmøre. Så kristninga av landet vårt startet mye før 1030.  Men den møtte også motstand, for på denne tid ble tre kirker og tre prester drept på Nordmøre. To askelag under Tingvollkirka kan tyde på at trekirka som stod her først av ei av de.

Lederen takket Helge Hegerberg for en interessant historisk vandring og ønsket han velkommen tilbake flere ganger. Han fikk også en synlig takk med blomster.

Da ble det tid for matpause med bordvers og loddsalg etterpå.

Etter matpausen fikk så Gunnar Ødegård  underholde oss med sang og musikk og mange gode historier innimellom.. Har er utflytta Tingvoll-gjelling og syntes det var kjekt å komme tilbake. Musikkvalget hans var tydelig prega av det, der Angvik-ferga, Koksvik-kafeen og Tylvåjen med Tylvågsko på Skobua  var sentrale. Han var også innom Bob Dylan, Vårsøg og Åge Alexandersen. Til slutt sang han ”Fra innerst i sjela” som også omhandla den vakre barndomsgrenda. Lederen takket for en fin konsert med mange humoristiske fortellinger. Han fikk også en synlig takk med blomster.

Leif Ågesen hadde vært på fylkesårsmøtet i Pensjonistforbundet og orienterte derifra. Men først presenterte han dagens visdomsord på skjermen:” Det finnes ingen øvre aldersgrense for å være ung” På fylkesårsmøtet var det flere foredrag om satsingsområder for de eldre, deriblant leder Jan Davidsen. Det er ønskelig at hver kommune oppretter et helseutvalg for eldre. Det må opprettes hjelpetjeneste i alle kommuner slik at flere kan bruke de digitale hjelpemidlene. Man skal ikke fokusere bare på eldrebølgen lenger, men også på eldreressursen. Det må fokuseres på at det skal bli bedre å bli gammel. En ”Trygghets-gruppe” må opprettes i kommunene for å hjelpe eldre med problemer og overgrep. Lederen takket Leif Ågesen for informasjonen før vi tok trekkinga .

Marta Havdal leste tilslutt et dikt til ettertanke: ” Å leve er å ta sjansen til friheter”.

Lederen takke alle som kom og takk til hotellet for god mat og tilrettelegging. Neste møte blir onsdag 8.mai. Vel heim.

Stein Fredrik Solli, sekretær.
_____________________
Medlemsmøte  i  Tingvoll pensjonistforening
på  Tingvoll Fjordhotell onsdag 13.mars 2024 kl.15.00.

 Leder Lars Jostein Holten ønsket 48 medlemmer, Tora Solem Meisingset og John Kinn velkommen  til medlemsmøtet. Vi ble litt færre i dag enn vanlig pga et annet arrangement på Meisingset. Takk også til hotellet for en fint pyntet møtesal.

Vi sang så sammen ”Gje meg handa di ven” med Auden Osen ved pianoet. Sangen var også en innledning til dagens tema: Norske kvinners Sanitetsforening og Tingvoll Sanitetsforening. Tora Solem Meisingset fikk så ordet og fortalte at det nå var 35 år siden ho var leder av Tingvoll Sanitetsforening. Vi fikk så en grundig orientering om mange av de oppgavene som Saniteten har engasjert seg i både på landsplan og lokalt.

Den første Sanitetsforeninga i Norge ble stiftet 26/2 1896 i Oslo med formål å bedre folkehelsa og få utdannet flere sykepleiersker. Fredrikke Marie Qvam var den første lederen. Sanitetsforeninga på Tingvoll ble stiftet 19/9 1926 med Ingeborg Drøpping som den første lederen. Ho var leder i mange år og gjorde en kjempejobb for saniteten. Den første store saken var kampen mot tuberkulose. Det ble et stort behov for behandlingsplasser. Her ble tuberkulose-sanatoriet Vonheim på Tingvoll en sentral institusjon.

Sanitetsforeninga fikk også bygd 8 badstuer rundt om i Tingvoll som var et viktig helseforetak. I dag er det bare badstua på Gyl som er tilbake og i drift. Mange husker også sikkert at Saniteten solgte fastelavensris og maiblomster som gav dem store inntekter. På landsplan i dag satser de mye på forskning for å bedre folkehelsa blant kvinner. Det ble også nevnt at legene Heian og Lystad i Tingvoll fikk gitt ut et hefte om egenomsorg med hjelp fra Sanitetsforeninga. Ut på 1990-tallet ble det etter hvert tyngre å drive de forskjellige bygdelagene, og nå er alle nedlagt. Tove Støren var den siste lederen for Tingvoll Sanitetsforening.  Sanitetsforeinga i Straumsnes er fortsatt aktiv.

Lederen takket Tora for en interessant innføring i det store og mangfoldige arbeidet som Sanitetsforeningene har gjort. Ho fikk også en blomsterbukett som en synlig takk.

Det ble også nevnt at mange av de oppgavene som Saniteten utførte i dag er overtatt av det offentlige.

Det ble litt tid til maten skulle serveres, så da orienterte lederen om aktiviteten som vi planlegger framover. Medlemsmøtet den 10. april vil Helge Hegerberg ha et historisk foredrag og vi får sang og musikk ved Gunnar Ødegård.

Vi sang så sammen  ”Danse mot vår ” og bordvers før det ble matservering. I dag ble det fløtegratinert laks og bringebær-mousse. Dette smakte godt.

Pausen ble avsluttet med loddsalg.

Vi fikk så underholdning med sang og gitarmusikk ved John Kinn. Han startet med å mimre fra 1970-tallet med låter av Lillebjørn Nilsen  og Ole Paus. Så fikk vi noen egne låter: Skilsmissevise ”Hvem tar seg av meg” og en skillingsvise fra Kristiansund fra slutten av 1880-tallet:” Engang hadd æ mæ æn kjærast”. Så kom en vise om en ungdomsforelskelse av en eldre låtskriver:” Jenta fra Røykjavik”.  Til slutt fikk vi så Marokko-visa fra Kristiansund.  Lederen takket så for en hyggelig sangstund og han måtte regne med å bli spurt på nytt seinere. Han fikk også en synlig takk med blomster.

Lederen takket så alle for at de kom og var med på å skape en hyggelig atmosfære på møtet.  Takk også til hotellet for å ha ordnet det så fint til for oss. Vel heim! Og vel møtt tilbake den 10.april. Helt til slutt sang vi sammen :”Fager kveldsol smiler”.

Stein Fredrik Solli, sekretær.


__________________
Medlemsmøte og årsmøte i Tingvoll pensjonistforening p
å Tingvoll Fjordhotell onsdag 14.februar 2024 kl.15.00.

 Da leder Lars Jostein Holten var syk, ble det nestleder Asmund Kristoffersen som ønsket 58 medlemmer velkommen til årsmøte og medlemsmøte etterpå. Også de fire som skulle underholde oss ble ønsket velkommen.

Vi startet så med å synge sammen ”Sov du vesle spire” med Auden Osen ved pianoet.

Etterpå startet så årsmøtet. Viser der til en egen årsmøterapport, men tar med det nye styret her:
Leder: Lars Jostein  Holten, Nestleder Asmund Krisoffersen, Kasserer Greta Bårdsen, sekretær Stein Fredrik Solli, styremedlemmer Anne Marie Haugen og Laila Langdal Hansen.
Varamedlemmer til styret: Olga Jenstad og Arne Hagen.

Etter årsmøtet fikk vi så en interessant orientering ved Rose Bergslid og Arnar Lyche om Tingvoll Ull som er en nyoppstartet bedrift på Vågbø.

Begge presenterte seg og forklarte litt om bakgrunnen til engasjementet. Intensjonen er at norsk naturfarga ull skal få nytt liv. For kvit ull har vi allerede en etablert industri og det er manko på kvit ull. Arnar Lyche driver selv med spelsau som produserer farga ull.

De satser på 3 forskjellige kolleksjoner av gensere med farga ull. I første rekke med ”Kystgenseren”. Ellers er det titler som er en hyllest til bonden som produserer mat: ”Vår og blomster” , ”Gulrotgenseren” , ”Dype røtter” og lignende. De har allerede 46 forskjellige mønstre å velge mellom. Genserne skal være sporbare til utgangspunktet og ingen farging  slik at her skal det være 100% nullutslipp. Miljøvennlig for gjenbruk.

Vi fikk også se mange fine bilder der genserne ble presentert i bruk.

De bruker Selbu spinneri til å produsere(spinne) garn som gir stor verdiøkning av ulla. På garden til Rose på Vågbø har de så en stor og moderne strikkemaskin som var svært kostbar. Den kan strikke en hel genser på fra 30 minutter til 1time og 50 minutter etter hvor mye mønster det er på genseren. Strikkemaskina er av de mest moderne og de må ha en egen programmerer fra fabrikken i Japan. Salget av gensere er lovende og det meste skjer på nett for å spare på utgiftene. Det ble også en interessant spørrerunde.

Asmund takket de to for en ekstremt interessant orientering. Han sa at han selv har oppvokst med sau og har strikket sin egen genser. De fikk også en blomster som en synlig takk.

Det ble så bordvers og matpause med lasagne og riskremdessert. Loddsalget avsluttet pausen.

Etter pausen fikk vi så mye god sang og musikk ved Helge Ulset krydret med mange gode og humoristiske fortellinger. Vi fikk et godt og variert program der han var innom Tom Jones, Vaselina Bilopphøggers, samen Magga, Åge Aleksandersen og Evert Taub.

Hjertelig takk for en hyggelig musikkavdeling til Helge Ulset også med en konkret blomster.

Etterpå ble det så trekking og en orientering om de neste medlemsmøtene.:  13. mars vil Tora Solem Meisingset fortelle om historia til Tingvoll sanitetsforening og John Kinn vil spille og synge. 10.april kommer Helge Hegerberg med interessante historiske fortellinger og Gunnar Ødegård vil underholde med sang og musikk.

Det ble så takket for frammøtet og et hyggelig sosialt samvær. Vel heim!

Til slutt sang vi sammen ”Fager kveldsol smiler”.

Møtet slutt kl 18.00.

Stein Fredrik Solli, sekretær.

___________________
Medlemsmøte  i  Tingvoll pensjonistforening
på  Tingvoll  Fjordhotell onsdag 10.januar 2024 kl.15.00.

Leder Lars Jostein Holten ønsket til sammen 57 deltakere velkommen til det første møtet på nyåret . Alle ble ønsket et godt nytt år 2024. Et spesielt velkommen til Jakob Teilgård og Basar-ensemblet  med Per Ove Dahl i spissen.

Før Jakob Teilgård fikk ordet, sang vi sammen ”De nære ting” med Auden Osen ved pianoet. Teilgård fortalte med tekst og bilder på storskjermen om en tragedie i Vestisen mellom Svalbard og Grønland påska 1917.

Det var Brandal på Sunnmøre som var sentrum for selfangervirksomheten. Det startet med 3 skuter i 1898 og 1925 var toppåret med 400.000 sel som ble fanget. De hadde også en virksomhet på Kings Bay på Svalbard for å ta ut kull som ble brukt til drivstoff av båtene.

I mars i 1917 var det så 11 sel-skuter som tok ut fra Ålesund med 12-14 mann i hver skute. Natt til 8.april ble det orkan med ned mot 40 minusgrader. Båtene iset ned og det var helt forferdelige værforhold. 6 skuter forsvant med 74 mann om bord. 5 skuter berga seg med nød og neppe med store skader av isen. Fra Straumsnes var det tre mann som omkom her: Peder Odin Langø, Einar O. Finnvik og Thore Bøyfot. Navna til disse står også i en Minnehall i Stavern sammen med navnene til alle som omkom på sjøen under første og andre verdenskrig.

Jakob Teilgård fikk stor takk fra lederen for et interessant foredrag også med en synlig blomsterbukett. Han kommenterte også at det sikkert er mange som minnes med gru disse hakkapikene som ble brukt til å fange selene.

Så ble det tid for matpause med  en god karbonademiddag og sjokoladepudding til dessert. Det ble også tid for loddsalg.

Etter pausen fikk så Basar-ensemblet podiet med Per Ove Dahl med frue og to musikanter fra Kristiansund. Det ble en skikkelig flott konsert med innslag av Prøysen-melodier og  flere av Elvis Presley. Det ble også noen irske og norske melodier, De avsluttet så med ”The answer is blowing in the Wind” og ”The Land is your Land”.

Lederen takket for en  skikkelig flott konsert og sa at han godt kan tenke seg flere besøk av Ensemblet. De fikk også en synlig takk med blomster til fruen.

Det ble så trekning og takk til alle som kom til slutt. Neste medlemsmøte blir 14.februar. Da blir det også årsmøte. Silje Osnes og Rose Bergslid vil fortelle om virksomheter de driver på Vågbø . Helge Ulset vil underholde med musikk. Han rettet også en stor takk til hotellet for god mat og god tilrettelegging for medlemsmøtet. Vel heim.

Helt til slutt sang vi sammen ”Fager kveldsol smiler”.

Møtet slutt kl.18.00.

Stein Fredrik Solli, sekretær.


_________________________
Medlemsmøte  for Tingvoll  pensjonistforening
på  Tingvoll Fjordhotell, julemøte onsdag 13. Desember 2023 kl.15.00.

 Leder Lars Jostein Holten ønsket de 65 medlemmene som  var kommet hjertelig velkomne til julemøtet. I tillegg ble sokneprest Toril Stendahl og kantor Vegard By ønsket velkommen for å gi oss et juleprogram.

Vegard By startet med å spille en parafrase over ”Kimer i klokker” på piano.

Dagen i dag er Lucia-dagen, og Toril fortsatte med å fortelle litt av historia rundt  henne. Ho var fødd i byen Siracusa på Sicilia på 280-tallet og døde som martyr under kristendomsforfølgelsene til keiser Diokletian i 304 bare 21 år gammel. Ho ble etter hvert en skytshelgen for de blinde og for jomfruer. Deretter ble sangen  ”Svart senker natten seg ” sunget av Toril. Sangen har sitt utgangspunkt fra et område i Napoli som kalles Santa Lucia.

Vegard gav oss så en innføring i bakgrunnen til melodien til ”Et barn er fødd i Betlehem”.

Først sang Vegard den med sin opphavelige melodi. Den har blitt sunget på flere forskjellige melodier, deriblant folketoner fra m.a både Gjemnes og Nordland som ble presentert. Etterpå sang vi den på melodien av Lindemann som brukes i dag.

Toril fokuserte så på ønsket alle har om å komme i en god julestemning, men det dukker også opp vanskelige tema i samband med jula. Det er mange som er ensomme og det er viktig å huske på hverandre. Julenatta var også kontrastenes natt: Englesangen som proklamerte Fred på jord med en mørk natt og jord som bakgrunn. Dette ble innledningen til en sang av Arnfinn Haram: ”Djupaste mørket ligg over jord.”

Vi sang så sammen  julekveldsvisa av Prøysen: ” Nå har vi vaska gølvet ” før Toril gav oss en innføring i hvordan ” I`m dreaming of a White Christmas” ble til av Irving Berlin i California i 1940. Deretter sang Torild og Vegard sangen sammen.

Så ble det en allsang igjen. ”Nå tennes tusen julelys” før vi fikk en en ny parafrase med variasjoner over ”Deilig er den himmel blå ” av Vegard på piano.

Til slutt sang Toril og Vegard sammen ” O helga natt”.

Dette ble en fin musikalsk opplevelse med julestemning. Lederen takket de også for at de tok seg tid til å være sammen med oss i en for dem en travel tid. De fikk også en synlig takk med hver sin blomster.

NÅ var det tid for matpause og vi fikk servert ribbe og pinnekjøtt med tilbehør med dessert etterpå. Alt smakte godt og Per Magne Waagen fra hotellet fikk også en blomster for at de gir oss god service.

Til slutt sang vi sammen ”Deilig er jorden”. Lederen takket  alle som kom og skapte et godt sosialt fellesskap. Han minte også om neste medlemsmøte som blir  10.januar og ønsket alle vel heim og ”God jul”!

Stein Fredrik Solli, sekretær
________________________
Medlemsmøte  i  Tingvoll Pensjonistforening
på  Tingvoll Fjordhotell onsdag 8.november 2023 kl 15.00.

Leder Lars Jostein Holten ønsket 61 medlemmer velkommen til medlemsmøte og orienterte om opplegget for dagen.

Så fikk Tingvoll seniorkor slippe til med Tor Strand som dirigent. Tor presenterte en glad gjeng på 15 medlemmer som gav oss en fin opplevelse med varierte melodier. De startet med en vuggesang, så fikk vi en mjuk vind som var flotte toner fra Senja. Også et kirkemusikalsk innslag av Karl Jenkins: Ave Verum. Magne Vangen gav oss et solistinnslag med en sjømannsvise: ”No kjem en vals”.  De avsluttet så med ” Hymn to Freedom”. Lederen takket så for en vakker konsert, også med en blomsterbukett til dirigenten.

Jorid Kamsvåg fikk så ordet og orienterte om planlegginga av et nytt helsehus/helsetun.

Her vil en slå sammen institusjonstjenester, demensavdeling og somatiske tjenester.

En styringsgruppe er etablert som tar seg av planleggingsarbeidet. Det er ønskelig med innspill fra alle berørte grupper. Vi blir stadig flere eldre. Det er derfor viktig med god planlegging for framtida. Det er ønskelig at planlegginga er ferdig til utgangen av 2024.

Pr. i dag er plassering uklart, men det blir uansett et stort invisteringsprosjekt for kommunen. Jorid kom også inn på Helseplatforma som har fått mye negativ omtale. Men for mange kommuner er den positiv. Helse-midt er her et pilotprosjekt fordi journalsystemet her begynner å bli utdatert.  Lela Samvik er prosjektansvarlig.

Lederen takket for orienteringa. Videre orienterte han om en medlemsvekst i laget vårt på 21 medlemmer i år. Videre om ”Frivillighetsmøtet” på Sellanrå 26. Oktober og om en vellykka Smølatur i regnvær og med Iver Nordset som guide..

Videre om møtene framover: Julemøtet blir 13. Desember med  sokneprest Toril Stendal og kantor Vegard By. Det ble sendt rundt påmeldingslister, og 50 medlemmer meldte seg på allerede.  I januarmøtet vil Jabob Teilgård fortelle om en selfangst-tragedie i Nordishavet i 1917 der folk fra vårt område omkom. Det blir musikk ved Per Ove Dahl og 3 medmusikk-kanter. I februarmøtet kommer vil Helge Ulset  ha musikkinnslag og Rose Bergslid og Silje Osnes vil fortelle om nye bedrifter på Vågbø: Tingvoll-ull og Tingvollsider fra Strupstad gård. Det ble også orientert av sekretæren at tingvoll.net  har startet opp att og vil ta inn opplysninger om møtedatoer til pensjonistforeninga framover. Også referatet fra medlemsmøte vil komme der.

Så ble det loddsalg og matpause med lasagne og bringebærmousse.

Etter matpausen fikk Marianne Nystad ordet og orienterte om Tingvoll museum som ho har jobba ved siden 2001. Vi fikk se en innholdsrik bildeserie med orienteringer om svært variert arbeidsprogram. Det er viktig at barn og unge opplever et levende museum der ting som er samla inn blir tatt godt vare på. Temaene var mange: Korn og baking er viktig, dyrkinga av jord før og nå med forskjellige redskap, ljåslått og hesjing, skolen i gamle dager, kokegrop fra steinalderen, heimeslakting, skogsprogram og hestebruk, vedlikehold av hus og torvtak, Tingvoll Ullvarefabrikk som var en stor arbeidsplass i bygda og til slutt også noe om historiske vandringer

Det er nå tilsatt ny leder ved Tingvoll museum som er Kine Gyldenskog som har fått tittelen stedsansvarlig.

Lederen takket så Marianne Nystad for en interessant historiereise. Det er bra at flinke folk tar vare på historia vår. Marianne fikk også en synlig takk med en blomsterbukett.

Til slutt ble det så trekking og  ”Fager kveldsol smiler” som avslutning.

Lederen takket alle som kom og ønsket vel heim.

Stein Fredrik Solli, sekretær.


_______________________
Medlemsmøte  i Tingvoll pensjonistforening
på Tingvoll Fjordhotell onsdag 11.oktober 2023 kl 15.00.

Leder Lars Jostein Holten ønsket 50 medlemmer velkommen til medlemsmøte. Det var hyggelig at så mange kom. I tillegg ble Kristin Sørheim ønsket velkommen, en av de mest markante politikerne i Tingvoll.

Auden Osen satte seg så ved pianoet og vi sang sammen :” Høsten er kommet”.

Mandag 16.oktober skal vi på dagstur med buss til Smøla, og det er fortsatt ledige plasser

Leif Ågesen fikk så ordet og orienterte om at 30 . oktober arrangerer kommunen  et  innbyggermøte på Sellanrå om Velferdsteknologi. Senere vil arbeidsgruppa sammen med pensjonistlaget arrangere en idemyldring på Sellanrå om ”Leve hele livet”.  Temaet blir: Hva er det vi har, og hva trenger vi. Det ble også nevnt at Frivillighetssentralen har fått ny leder: Marianne Saltbones Lindboe.

Så fikk Kristin Sørheim ordet. Ho formulerte det ho ville si som ”Mitt møte med livet i Tingvoll og fra Tingvoll.”  Vi fikk historiske glimt og minner fra oppveksten i Torjulvågen sagt både på en interessant og humoristisk måte. Videre gav ho innblikk i opplevelser fra tre emneområder i Tingvoll: 1) Kirke, 2) skole og 3) kultur/idrett. Ikke mist opplevde ho hvor viktig det var med dugnad og samhold. Videre fikk vi glimt fra livet som veterinær. Ho fikk tidlig vite at dette ikke var noe kvinnfolkarbeid. Det ble ofte lange utrykningsturer når det var vakt, fordi Tingvoll og Sunndal var felles vaktområde. Det har nå vært en periode med store sauetap, mye pga gaupe, men også pga flottplager.

Kristin har vært ordfører i Tingvoll i 8 år. Ho husker med spesiell interesse vennskapsavtalen med Bunda kommune i Afrika. De har vært på besøk her, og ho har vært der på besøk sammen med andre. Besøket på Serengeti nasjonalpark var også minneverdig.

Ellers har ho vært leder av samferdselsutvalget i fylket. Det er et stort underskudd på vedlikehold av veiene i fylket, og der er en avhengig av bevilgninger fra Stortinget. Men det har også vært mye veibygging i Møre og Romsdal. Spesielt trakk ho fram Nordøyvegen som et lønnsomt prosjekt, ikke minst fordi en sparte inn to ferger.

Klimaendringene gir oss også store utfordringer. Her er det viktig med gode biologiske løsninger.

Lederen takket for et interessant, engasjerende og humoristisk foredrag. Det ble også en synlig takk med en fin blomsterbukett.

Etterpå sang vi bordverset og fikk servert lapskaus og riskrem. Det ble også tid til loddsalg etterpå.

Så ble det tid for et musikk og sanginnslag ved Frode Kinnsbekken og John Ola Ulset. Vi fikk en fin opplevelse med norske, svenske og egenkomponerte sanger. De startet med Odd Nordstoga sin sang: ”En farfar i live skulle alle ha”. Videre fikk vi en sang av Erik Bye og Nordmørsminne. Den egenproduserte sangen ble kalt ”Et rikt liv” og fokuserte på at penger ikke er det viktigste.

Lederen takket for sangen og poengterte at sang og musikk gjør livet rikere for oss alle. De fikk også hver sin blomsterbukett som takk. Det er kjekt at vi kan bruke lokale krefter.

Til slutt ble det så trekning av loddsalget. Lederen minte om at neste medlemsmøte blir 8.november. Da kommer Marianne Nystad og forteller om arbeidet ved Nordmøre museum. Og seniorkoret vil ha sin første opptreden der.

Lederen takket for frammøtet og ønsket  alle vel heim!

Til slutt sang vi sammen ”Fager kveldsol smiler”.

Stein Fredrik Solli, sekretær.

___________________________

Medlemsmøte  i  Tingvoll pensjonistforening på  Tingvoll Fjordhotell onsdag 13. September 2023 kl.15.00.

 Leder Lars Jostein Holten ønsket 49 medlemmer velkommen til det første møtet etter sommerferien. Et spesielt velkommen til de tre som skulle underholde oss: Liv Solemdal som vil gi oss en historisk orientering om Prestegarden som etter hvert ble til Tingvoll Gard. Stian Vågen som vil underholde oss med sang og musikk etter matpausen og Auden Osen som er vår faste pianist.

Vi startet så med allsangen: ”Til ungdommen. Kringsatt av fiender.” som minner oss på at det foregår en grufull krig i Europa i dag.

Lederen tok så en liten orienteringsrunde. Først takket han for en hyggelig buss-tur til Nordøyane den 22.august. Det var mange som ikke fikk være med pga stor påmelding. Han lurte derfor på om det ville være behov for en ny dagstur i høst, f. eks til Smøla. Det var det stor stemning for. Videre orienterte han om Eldredagen 1.otober som blir i Straumsnes i år. Einar Oterholm vil kåsere om bygde-Norge. Pris 250kr. Bindende påmelding innen 18.september til Lars.. Det ble også sendt rund en påmeldingsliste.

Leif Ågesen orienterte så om ”Bo trygt hjemme-reformen”. Styringsgruppa leverte en melding til kommunen i fjor, og en ønsker ide-mylding i bygdene i høst. 30.oktober blir det er orienteringsmøte på Sellanrå. Det er viktig å få til m.a. en vaktmestertjeneste for eldre. Ved lysløypa er det bygd en paviljong på dugnad som skal åpnes 23.september. Han oppfordret også til å bruke turstiene ved Sellanrå som vil bli tråkket  når snøen kommer.

Endelig fikk så Liv Solemdal ordet som gav en grundig orientering om utviklinga fra Prestegard til Tingvoll Gard slik den er i dag. Ho tok utgangspunkt i notater fra Gerhard Schønning som hadde en reise på Nordmøre i 1774- 1776. Videre også stoff fra Hans Hyllbakk. Tingvoll prestegard var den største garden i Tingvoll over et lengre tidsrom. De fleste andre gardene i området var leiglendinger under prestegarden om måtte betale leiglendings-avgift. I tillegg var det mange husmenn som hadde arbeidsplikt på garden ofte under ubarmhjertige vilkår. Det finnes flere opptegninger over dyretall på garden og om hvordan jorda ble drevet. Forskjellige prester ble nevnt som  drivere av gården helt fram til 1948 da Gåsemyr var den siste driveren. I 1949 ble det gjort vedtak om at garden skulle bli Landbruksskole, og det ble bygd flere nye og større bygninger fram til 1960. Landbruksskolen hadde en allsidig drift med mange forskjellige dyreslag.

Landbruksskolen ble nedlagt i 1967, og videreført som Statens Saueavlsgard i 1972.

I 1986 tok så Norsk senter for Økologisk Landbruk over og har utviklet seg til et anerkjent forskningsenter med mange høgt utdanna personer. Et overordna mål er å ta godt vare på jorda og ha god husdyrpolitikk som en motvekt til det industrielle landbruket som har utviklet seg etter hvert. Et nytt begrep i dag er god jordhelse.

I dag er det til sammen 48 tilsatte på Tingvoll Gard. I 2011 ble det bygd nytt moderne løsdriftsfjøs som etter hvert også har fått mjølkerobot. Gammelfjøset ble da omgjort til Økopark. Arealmangfold og bærekraft er overordna mål for drifta.

Lederen Lars Jostein Holten takket til slutt Liv for en svært interessant historiereise, også med en blomsterhilsen.

Det ble så tid for matpause med rømmebakt laks og karamellpudding til dessert. Etterpå ble det som vanlig loddsalg, før Tingvolls egen trubadur Stian Vågen fikk muntre oss opp med mange flotte sanger og gitarspill. Vi fikk flere lokale sanger og viser, men også besøk av Johnny Cash, Elvis Presley og Åge Alexandersen.

Ledere takket for en flott musikalsk opplevelse også med en blomsterhilsen.

Til slutt ble det så trekning og ”Fager kveldsol smiler” som allsang.

Neste medlemsmøte blir onsdag 11. Oktober. Da vil Kristin Sørheim gi oss glimt fra et langt politisk liv. Frode Kinsbekken og John Ola Ulset  vil underholde med sang og musikk. Vel heim og takk for frammøtet til alle!

Møtet slutt kl 18.00

Stein Fredrik Solli, sekretær.