Alterbibel

Denne alterbibelen er fra 1589. I sidenisjene i skipet ligger to enda eldre bøker – en tysk Luther-Bibel fra 1562 og et graduale (en messebok) fra 1573. I bakgrunnen her ser vi det nederste bildet av altertavlen – klage over Jesu død og legeme før begravelsen.